השלתמות פורים עם יוני אסף - חד קרן ו - מלכת הלבבות -
טלפון 1700-70-70-54