צוות רוית אסף בתצוגת האופנה של גולברי! -
טלפון 1700-70-70-54