חלות שבת - סיפור מתוך קבלת שבת עם רינת -
טלפון 1700-70-70-54