רוית אסף במדריך לאיילינר עבה ודרמטי -
טלפון 1700-70-70-54