רוית אסף בקמפיין טלווזיה לתכשיר "פרופסיה" -
טלפון 1700-70-70-54