רוית אסף ״בשיעור פרטי״ בערוץ 12 -
טלפון 1700-70-70-54