רוית אסף בתכנית "דני רופ עד 10" מדברת על מרוץ המכשולים, הליג'יון ראן -
טלפון 1700-70-70-54