רוית אסף מאפרת את מלכת היופי לשנת 2018 -
טלפון 1700-70-70-54