תקנון מבצעים | רוית אסף
טלפון 1700-70-70-54
רוית אסף - סניף תל אביב

תקנון מבצעים

תקנון מבצע עצמאות 2018 – יופי שעובר בדורות

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה ר.א. איפור מקצועי בע"מ (להלן – "רוית אסף").

2. תקופת המבצע

2.1. בתקופה שהחל מיום 19.04.2018 ועד ליום 24.4.2018 (כולל), יתקיים מבצע "יופי שעובר בדורות" בסניפי רוית אסף ובאתר האינטרנט (להלן – "המבצע").

2.2. רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1. המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2. במסגרת המבצע, הזוכה בתחרות הפייסבוק "יופי שעובר בדורות" תקבל יום כיף זוגי בסניף עזריאלי ת"א הכולל שיער, ציפורניים וסדנת איפור זוגית.

3.3. את הזכייה ניתן לממש רק בסניף עזריאלי ת"א של הרשת ובתיאום מראש בלבד

3.4 קבלת ההטבה מותנית בזכייה בתחרות יופי שעובר בדורות, כאשר א. הטבה אחת בלבד לזוג. ב. ניתן לממש את ההטבה עד ה- 31.8.2018. ג. המבצע תקף עד גמר המלאי. ד. ט.ל.ח.

3.5. אין כפל מבצעים או הנחות.

3.6. המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

4. ערכת האיפור, החזרים וזיכויים

4.1. הזכאים על פי הסעיפים לעיל לערכת איפור, יקבלו מוצרים לפי שיקול הדעת הבלעדי של רוית אסף, ולא יהיו זכאים להחזיר או להזדכות על המוצרים שהתקבלו במסגרת הזכייה זו מכל סיבה שהיא.

5. אחריות

5.1. רוית אסף לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1 רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך אותו או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת ההטבות הכלולות במבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות רוית אסף בשינויים המחוייבים.

6.3. אין כפל מבצעים והנחות.

6.4. על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל.

מעוניינת להצטרף לתעשיית היופי? הזמנה לשיעור חינם!