תקנון מבצעים | רוית אסף
טלפון 1700-70-70-54
רוית אסף - סניף תל אביב

תקנון מבצעים

תקנון מבצע מארז חג אוגוסט / ספטמבר 2018

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה ר.א. איפור מקצועי בע"מ (להלן – "רוית אסף").

2. תקופת המבצע

2.1. בתקופה שהחל מיום 15.8.2018 ועד ליום 9.9.2018 (כולל), יתקיים מבצע "מארז חג מיוחד לנרשמים לקורס VIP" בסניפי רוית אסף ובאתר האינטרנט (להלן – "המבצע").

2.2. רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1. המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2. במסגרת המבצע, הנרשמת לקורס שעלותו מעל 7500 ש"ח במהלך תקופת המבצע יקבלו מארז חג מיוחד בנוסף להטבות התקופתיות הקיימות באותה עת.

3.3. המבצע תקף בכל 4 סניפי הרשת.

3.4 קבלת ההטבה מותנית ברישום לקורס בהגבלות לעיל בתקופת המבצע כאשר א. מארז יחיד לכל נרשמת. ב. המבצע תקף עד גמר המלאי. ג. ט.ל.ח.

3.5. אין כפל מבצעים או הנחות.

3.6. המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

4. מארז החג, החזרים וזיכויים

4.1. הזכאים על פי הסעיפים לעיל מארז חג, יקבלו מוצרים לפי שיקול הדעת הבלעדי של רוית אסף, ולא יהיו זכאים להחזיר או להזדכות על המוצרים שהתקבלו במסגרת הזכייה זו מכל סיבה שהיא.

5. אחריות

5.1. רוית אסף לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם אפשרות לממש את המבצע, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי שיממש את המבצע.

6. כללי

6.1 רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך אותו או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת ההטבות הכלולות במבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות רוית אסף בשינויים המחוייבים.

6.3. אין כפל מבצעים והנחות.

6.4. על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל.

מעוניינת להצטרף לתעשיית היופי? הזמנה לשיעור חינם!