תקנון מבצעים | רוית אסף
טלפון 1700-70-70-54
רוית אסף - סניף תל אביב

תקנון מבצעים

תקנון מבצע ליפגלוס במתנה בהגעה לפגישת ייעוץ

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה ר.א. איפור מקצועי בע"מ (להלן – "רוית אסף").

2. תקופת המבצע

2.1. בתקופה שהחל מיום 12.12.2017 ועד ליום 22.12.2017, יתקיים מבצע "ליפגלוס במתנה בהגעה לפגישת ייעוץ" בסניפי רוית אסף ובאתר האינטרנט (להלן – "המבצע").

2.2. רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1. המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2. קורסים המשתתפים במבצע – מבצע זה חל על כל מגוון הקורסים שמוצעים ברוית אסף, למעט קורסי מבוא וסדנאות.

3.3. במסגרת המבצע, יתאפשר לכל מתעניינת הקובעת ומגיעה לפגישת ייעוץ מלאה בין ה- 12.12.2017 עד ה- 22.12.2017 לקבל במתנה ליפגלוס MAC.

3.4 קבלת הליפגלוס מותנית בקיום פגישת ייעוץ, כאשר א. על המתעניינת להיות מעל גיל 18. ב. מתעניינת תהיה זכאית ליחידה אחת בלבד. ג. קיום פגישת ייעוץ מזכה בליפגלוס יחיד, ללא קשר לכמות הנוכחים באותה הפגישה. ד. המבצע תקף עד גמר המלאי. ה. ט.ל.ח.

3.5. אין כפל מבצעים או הנחות.

3.6. המבצע יתקיים בסניפי רשת רוית אסף בישראל.

3.7. המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

4. זהות הליפגלוס, החזרים וזיכויים

4.1. הזכאים על פי הסעיפים לעיל יקבלו ליפגלוס לפי שיקול הדעת הבלעדי של רוית אסף, ולא יהיו זכאים להחזיר או להזדכות על הליפגלוס מכל סיבה שהיא.

5. אחריות

5.1. רוית אסף לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1 רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך אותו או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות רוית אסף בשינויים המחוייבים.

6.3. אין כפל מבצעים והנחות.

6.4. על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל.

מעוניינת להצטרף לתעשיית היופי? הזמנה לשיעור חינם!